در حال بارگذاری لوگو

سقف های کاذب

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 دقیقـــه باشـــد میتوانـــد بـــه دیـــوار جداکننـــده متصـــل  شـــود، مشـــروط بــر ایــن کــه هــر دو ســاختار دارای کــد حریــق مشــابه باشــند. در ایــن صـــورت ســـطح دیـــوار (در محـــل اتصـــال) بایـــد کامـــلا صـــاف بـــوده و لایـــه پوششـــی ســـقف بایـــد کامـــلا بـــه آن بچســـبد و درزگیـــری [...]
بیشتر بخوانید
کناف ای ام اف

کناف ای ام اف

کناف ای ام اف AMF تایلهای سقفی هستند که از جنس تایل معدنی می باشند و توسط شرکت کناف ای.ام.اف تولید می گردد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ می باشند، یعنی از قبل رنگ آمیزی شده اند. انواع تایل 60در60 کناف بـه طـور کلـی تايلهـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتيمتر بـوده و بـه لحـاظ [...]
بیشتر بخوانید
ساختار سقف کاذب کناف

ساختار سقف کاذب کناف

همانطور که می دانید کناف جزء سیستم ساخت و ساز خشک محسوب می گردد. اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از: صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از این اجـزا میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب [...]
بیشتر بخوانید
مزایای کناف

مزایای کناف

بطـور کلـی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از : صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده کناف، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب کناف و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریـق [...]
بیشتر بخوانید
سقف کاذب خود ايستا چیست؟

سقف کاذب خود ايستا چیست؟

معرفی سقف کاذب خود ايستا (بدون آويز) و مرور ساختار: زمانی که امکان آويزگيری وجود نداشته باشد، از سقف کاذب خود ایستای کناف استفاده می شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار، اين نوع سقف کاذب مشابه ديوار جداکننده کناف بوده با اين تفاوت که به صورت افقی اجرا می گردد. يک نمونه [...]
بیشتر بخوانید
تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری

تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری

همانطور که می دانید اجرای سقف های کاذب راحت و سریع انجام می شود، اما در عین راحتی و سرعت نصب بالا نکات ریز اجرایی دارد. توجه به این نکات زیبایی و استحکام سقف کاذب را تضمین می نماید. یکی از این نکات تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری می باشد. برای [...]
بیشتر بخوانید
آکوستیک

آکوستیک

آکوستیک نوعی عایق صوتی و واژه ای است که از زبان یونانی و به معنای شنیده شدن می باشد. امروزه برای کاهش آلودگی صوتی در آپارتمان ها و محیط های کاری از پنل های آکوستیک در طراحی سقف و دیوار بهره می برند. اجرای سقف کاذب آکوستیک کناف سبب عایق صوتی فضای داخلی می گردد [...]
بیشتر بخوانید
زیرسازی سقف کاذب کناف

زیرسازی سقف کاذب کناف

آموزش اصولی زیرسازی سقف کاذب کناف، اجرای انواع سقف کناف، اجرای انواع باکس کناف همراه با نورپردازی مخفی و کناف کاری حرفه ای و در کنار همه اینها فروش محصولات شرکت کناف ایران (کی پلاس) در نمایندگی و عاملیت رسمی این شرکت براحتی مهیاست. شرکت آکس طرح و ساخت از سال 1380 اقدام به دریافت [...]
بیشتر بخوانید
انتخاب بهترین سقف کاذب

انتخاب بهترین سقف کاذب

برای انتخاب بهترین سقف کاذب، ابتدا با انواع سقف کاذب پرکاربرد و موجود در بازار آشنا شوید. از محبوب ترین و پرفروش ترین سقف های کاذب موجود در بازار می توان به سقف کاذب کناف، سقف کاذب پی وی سی pvc، سقف کشسان، سقف کاذب فلزی و سقف شبکه اشاره نمود. هرکدام از این سقفهای [...]
بیشتر بخوانید
سقف کاذب نسوز

سقف کاذب نسوز

سقف کاذب نسوز یا به  اصطلاح سقف کاذب ضد حریق، سقف شما را در مقابل حریق و آتش سوزی بیمه می کند. پانل کناف FR حرارت هزار درجه سانتی گراد را تا حدود 2 الی 3 ساعت با توجه به نوع FR آن تحمل می کند. علاوه بر پانل های کناف، تایل های الیاف معدنی [...]
بیشتر بخوانید
1 2 19

کلمات کلیدی را وارد نمایید