whatsapp

پیچ و بولت کناف

پیچ و بولت کناف از محصولاتی می باشند که می توان با استفاده از آنها پانل های کناف و پنل های کی پلاس را نصب کنید. برای نصب پنل های کاذب کچی، سیمانی و … باید ابتدا با استفاده از پروفیل های مخصوص زیرا سازی و اسکلت داخلی کار اجرا شود. پس از اجرا اسکلت داخلی می توان با استفاده از پیچ، رول پلاک و بولت پنل ها را بر روی این ساختار های فلزی ثابت کنید.

باید در نظر داشته باشید که پیچ و بولت های مورد نظر برای نصب پنل های کاذب در انواع مختلفی موجود هستند که هر یک از آنها را برای فعالیت خاصی مورد استفاده قرار می دهند. اندازه و ابعاد مختلف پنل ها نیز می تواند بر روی نحوه استفاده از پیچ و رولپلاک ها تاثیر داشته باشد.

مشاهده همه 6 نتیجه