نوار درزگیر

نوار درزگیر Kplus (کاغذی) جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود. زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود.

مقایسه

نوار درزگیر Kplus (کاغذی) جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

نوار چسب جداکننده Kplus (Trenn-fix)


زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای ساخت و ساز خشک و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای ۶.۵ سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای ۱ سانتیمتر) وجود دارد.

تصویر کالاشرح کالاشماره کالاطول mعرض mmضخامت mm
50mm x 50mm نوار تیپ کاغذی951130000050050e00۵۰۵۰-
نوار درزگیر فایبرگلاس ۲۵ متری921010000000000e00‏۲۵۵۰-
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار921210000050190e00۹۰۵۰-
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی)921050100000000e00‏۳۰۵۲-
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه921210000000150e00‏۶۵۵۰-
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 30mm921210030400250e00۲۵۵۰۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 50mm921210050400250e00۲۵۵۰۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 70mm921210070400250e00۲۵۷۵۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 100mm921210100400250e00۲۵۱۰۰۴
نوار طولی عایق آبی921000000012100e00۱۲۱۰-