مقاطع فولادی – پروفیل

چرا باید محصولات شرکت Kplus را انتخاب نمود؟


 • اولین پروفیل تولیدی دارای استاندارد ملی (ISIRI 13035)
 • تنوع در تولید پروفیلها
 • امکان تولید پروفیلهای با طول خاص بنا به درخواست مشتری
 • استحکام بیشتر به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به سایر پروفیل های موجود در بازار
 • مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی به دلیل ضخامت آبکاری و زینک بیشتر
 • به دلیل نورد شدن با دستگاه های پیشرفته وقالب های متعدد از شکل مناسب تری نسبت به نمونه های مشابه برخوردارند.

مقایسه

چرا باید محصولات شرکت Kplus را انتخاب نمود؟


 • اولین پروفیل تولیدی دارای استاندارد ملی (ISIRI 13035)
 • تنوع در تولید پروفیلها
 • امکان تولید پروفیلهای با طول خاص بنا به درخواست مشتری
 • استحکام بیشتر به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به سایر پروفیل های موجود در بازار
 • مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی به دلیل ضخامت آبکاری و زینک بیشتر
 • به دلیل نورد شدن با دستگاه های پیشرفته وقالب های متعدد از شکل مناسب تری نسبت به نمونه های مشابه برخوردارند.