ابزار آلات دستگاه پاشش

مقایسه
ابزار آلات دستگاه پاششگلوله-اسفنجیشیر مغناطیسیشلنگ آب و هواشفت تمیزکنندهروتورپروانه همزنبراکت نگهدارندهاستاتور

ابزار آلات دستگاه گچ پاش

  • گلوله اسفنجی
             ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش
  • شلنگ آب و هوا
              شلنگی جهت هدایت آب و هوا از پمپ آب و پمپ هوا به سرنازل
  • روتور
            قطعه ای فلزی و مارپیچی که با چرخش درون استاتور ، ملات را به سوی نازل میراند.
  • براکت نگهدارنده
             قطعه ای فلزی جهت نگهداری پروانه همزن
  • شیرمغناطیسی
             قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب
  • شفت تمیزکننده
             ابزاری جهت تمیز کردن محفظه ملات بعد از اتمام پاشش
  • پروانه همزن
              ابزار مارپیچی جهت ترکیب آب با گچ یا سیمان و تولید ملات
  • استاتور
              قطعه ای فلزی با دیواره داخلی لاستیکی که با کمک روتور ملات آماده شده را به سوی نازل می راند.