گچ پلیمری پرداخت (Skimlite)

گچ پلیمری پرداخت (Skimlite) بر اساس استاندارد ملی 12015/1 INSO و استاندارد بین المللی 1-13279 EN این محصول مورد آزمایش های اولیه قرار گرفته و همچنین در حین تولید در آزمایشگاه هایی با استاندارد کی پلاس مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد. گچ اسکیم لایت کی پلاس جهت دستیابی به سطوح تراز، همگن و یکدست در موارد زیر قابل استفاده می باشد.

کاربرد گچ پلیمری

  • براي پوشش سطوح ایجاد شده با صفحات روکش دار گچی
  • براي پوشش نهایی سطوح گچ و خاك (سفید کاری)، گچکاری سطوح بتنی و ایجاد سطوح صیقلی جهت رنگ کاری
  • براي پوشش نهایی سیمان آهکی، پلاستر سیمان و یا موارد بازسازی و نوسازی. سطوح پرداخت شده با این محصول کاملا صیقلی و شفاف می باشند بطوریکه زیر سازي ایده آلی براي انواع رنگ هاي پلاستیک، روغنی و یا کاغذ دیواری می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه