شیرمغناطیسی

مقایسه
شیرمغناطیسیبازسازی اتاق خواب نوجوانسقف کناف برای اتاق نوجوانسقف کاذب کناف برای اتاق خواب نوجواننوسازی اتاق خواب کودک

شیرمغناطیسی

قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب