سقف کاذب کی پلاس

سقف کاذب کی پلاس از شبکه سازه های سپری و تایل های سقفی تشکیل شده است. این شبکه به وسیله آویزها به پوشش اصلی وصل می شود تایل ها درون این شبکه قرار می گیرند. فضای خالی که در پشت سقف کاذب کی پلاس قرار می گیرد این امکان را به شما می دهد مواد عایقی را در آن استفاده کنید که به این صورت شما می توانید در صورت نیاز از عایق صوتی یا حرارتی استفاده کنید.

از ویژگی های بسیار فراوان و زیاد سقف کاذب کیف پلاس میتوان به طرح های مختلف آن از در اجرا و هزینه کم در اجرا اشاره داشت. همچنین از این سقف در فضای اداری تجاری درمانی آموزشی و ورزشی و غیر استفاده می شوند و می توان گفت امروزه جای بسیار خوبی را در میانه پوشش های کاذب دارد. همچنین این سقف را می توان به تنهایی یا با ترکیب کردن سقف کاذب یکپارچه کی پلاس نیز اجرا کرد.

مزایای سقف کاذب کی پلاس

آکوستیک کردن فضای

از کاربرد ها و ویژگی های بسیار خوب محصولات Kplus تنظیم و بهتر کردن آکوستیک فضا می باشد . که در این حالت از تایل های آکوستیک مخصوص برای این کار استفاده خواهد شد.

سقف کاذب Kplus

دسترسی آسان به فضای داخلی و تاسیسات

همانطور که می دانید نصب و راه اندازی سقف کاذب Kplus بسیار ساده و آسان است و همچنین در کنار راحتی در اجرای امکان این را به شما می دهد تا به فضای داخلی و پشت پوشش به راحتی دسترسی داشته باشید که با برداشت تایل ها به راحتی قابل انجام است.

اجرای سریع و آسان

از دیگر ویژگی های خوب پوشش های کاذب می توان به اجرای سریع و آسان آن اشاره داشت که شما می توانید با قرار دادن تایل ها به صورت وزنی این کار را انجام دهید . دلیل سریع اجرای پوشش حذف شدن مراحلی در نصب است که دیگر نیازی به اجرای پیچ و درزگیری و رنگ آمیزی وجود ندارد که عوامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در زمان اجرا می باشند.

مزایای سقف کاذب کی پلاس

حذف رنگ آمیزی 

شما می توانید برای اجرای سریع تر تایل های از پیش رنگ شده و یا روکش ار را انتخاب کرده که مرحله رنگ آمیزی برای شما حذف شده و زمان اجرا برای شما کمتر شود.

نگهداری آسان

در صورتگی که تایل ها آسیب ببینند و نیازی به انجام عملیات تعمیری و ترمیم ندارد و شما می توانید فقط با برداشت و جایگزین کردن آنها مشکل را برطرف کنید.