سقف کاذب ترکیبی

سقف کاذب ترکیبی

اجرای چند نوع سقف کاذب درکنار هم و در قالب یک طرح هندسی منظم یا نامنظم همراه با شکست و اختلاف سطح را سقف کاذب ترکیبی گویند.

برای اجرای این سقف‌ها، طرحی متناسب با سازه های سقف کاذب الزامی است. بنابراین می‌توان با استفاده از نورپردازی و گونه‌های مختلفی از چراغ‌ها جلوه‌های خاصی را به وجود آورد.

برای اجرای این سقف، ابتدا زیرسازی مناسبی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند با آهن‌کشی ویا بدون آن باشد.
سقف کاذب ترکیبی معمولا در فضاهای وسیع اجرا می‌شود، چون جلوه زیباتری پیدا می‌کند.

– اجراء چند نوع سقف کاذب درکنار همدیگر ودر غالب یک طرح هندسی منظم و یا غیر منظم به همراه شکست و اختلاف سطح مختلف را سقف کاذب ترکیبی گویند .

-برای اجراء چنین سقفی ، طرحی مناسب با سازه های سقف کاذب الزامی است. نکته ای که دراین سقف وجود دارد ، استفاده از نورپردازی و گونه های مختلف از چراغهای توکار است، که جلوه خاصی به طرحهای هندسی و رنگ آمیزی سقف کاذب ترکیبی میدهد.معمولا” برای اجرا ء این سقف زیر سازی مناسبی را بوجود می آورند ، که با آهنکشی ویا بدون آهنکشی است. که در هر صورت باید محاسبه فنی لازمه لحاظ گردد.

-معمولا” این نوع سقف با قیمت بیشتری نسبت به سقفهای دیگر قابل اجراء است . بنا به عواملی که ذکر خواهم کرد ، مثل سازه و زیرسازی بیشتری را طلب میکند سازه های آهنی و سازه مربوط به خود سقف مورد نظر در هنگام اجراء باعث اتلاف وقت بیشتری می شود . که از نظر زمانبندی در اجراء با سقفهای دیگر متفاوت است .

سقف کاذب ترکیبی
سقف کاذب ترکیبی که از ترکیب اجرا چند نوع سقف کاذب در کنار هم میباشد که در قالب یک طرح هندسی منظم و غیر منظم میباشد برای اجرای سقف کاذب ترکیبی ابتدا زیر سازی مناسبی را ایجاد میشود. سقف کاذب ترکیبی معمولا در فضاهای وسیع اجرا میشود تا زیبایی خود را نشان دهد.

دلیل استفاده از سقف کاذب مدرن
استفاده از سقف کاذب ترکیبی مدرن در جلوه دادن به معماری داخلی و دکوراسیون منزل نقش بسیار مهمی دارد.
سقف کاذب ترکیبی در طرح ها و مدل های گوناگونی می باشد که در زیبایی منزل نقش بسیار مهمی دارد در روش سنتی سقف ها فقط از گچ بوده که بسیار ساده بوده ولی در سقف کاذب مدل های گوناگونی میباشد که مزیت نورپردازی هم دارد.

همچنین قابلیت تعویض هم دارد در صورت تکراری شدن می توانید آن را تعویض و سقف کاذب جدید را جایگزین کنید. این نوع سقف کاذب ترکیبی می توانید از چند نوع مدل استفاده کنید و طرح زیباتری به سقف منزلتان بدهید و منزلتان را زیباتر از قبل کنید و زیبایی دو چندانی به منزل خود دهید.

یکی از انواع رایج سقف کاذب نوع ترکیبی آن است. در این حالت قطعات سقف کاذب به صورت یک طرح هندسی منظم یا نامنظم با اجرای شکست و اختلاف سطح بر روی سقف نصب و اجرا می شود. این نوع سقف کاذب زیبایی خاصی به خانه شما می بخشد و امکان نورپردازی هایی با چراغ های مختلف را فراهم می کند. این نوع سقف کاذب در فضاهای وسیع زیبایی و جلوه بهتری دارد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید