سقف کناف بیمارستان و مراکز درمانی

سقف کناف بیمارستان و مراکز درمانی

تغییرات جدید در سبک معماری و طراحی داخلی بیمارستانها و نیز تشخیص و استفاده از نیروهای متخصص پزشکی در این زمینه میتواند در بهبود وضعیت سلامت بیماران موثر واقع شــود. نصب و اجرای سقف کناف در بیمارستان و مراکز درمانی کلیه موارد ایمنی و بهداشتی مورد نیاز را تأمین می‌نماید.

بکارگیری شیوه‌های نوین در طراحی به این معنی است که بیمارســتانها و مکانهای درمانی علاوه بر برخورداری از امکانات ویژه درمانی میبایســتی فضاهایی مشــابه هتلها را داشته باشــند، چرا که این امر به تامین آرامش روانی بیماران کمک شایانی میکند. در این میان نقش مصالح در اجرای اهداف مذکور را نمیتوان نادیده گرفت. مصالحی که بتواند علاوه بر تامین شرایط آسایش فیزیکی، امنیت کاربران را نیز بوجود آورد.

ملاحظات طراحی و بررسی مقررات احداث بیمارستان

ملاحظات طراحی و بررسی مقررات احداث بیمارستانطراحی و اجرای بناهای عمومی، از جمله بیمارستانها با توجه به وسعت، پراکندگی، پیچیدگی، عملکرد و روابط بین آنها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. اجرا و بکارگیری اصول و مبانی فنی صحیح و هماهنگ شده در کشور نه تنها موجب بهبود کیفیت طراحی و کارایی بناها خواهد شد، بلکه سبب افزایش عمر مفید ساختمانها نیز میشود. در این راستا برخی ملاحظات مطروحه در طراحی بناهای درمانی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله و… آورده شده است. در هر بخش به طور مختصر این قوانین بیان خواهد شد. در زمان طراحی چنین پروژه‌هایی ضرورتها و الزاماتی وجود دارد که باید راه‌ حلهای مناسب جهت دستیابی به آنها پیشنهاد گردد.

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده و عاملیت شرکت کناف ایران (کی پلاس) در خدمت شما مشتریان محترم می‌باشد. کلیه محصولات سیستم ساخت و ساز خشک کناف و درای وال را با بهتری قیمت به شما عزیزان ارائه می‌کند.

سیستم ساخت و ساز خشک راه حلهای ساده و اثر بخشی را در پاسخ به این موارد ایجاد کرده است. در هر قسمت به طور مشخص گروهی از راه حلها و ساختارها معرفی میشوند که میتوان با اطمینان نسبت به عملکرد فنی، آنها را انتخاب نمود.

  • به‌سازی صوتی (آکوستیکی) : با توجه به اینکه ایجاد آرامش و آسایش برای بیماران در محیط‌های درمانی امری مهم محسوب میشود، سقف کناف بیمارستان به عنوان راه حلهای مناسب جهت کنترل، کاهش و جذب صوت ارائه میگردد.
  • محافظت در برابر حریق : در جهـت پایـداری سـازه در هنـگام آتش‌سـوزی و فراهـم شـدن زمـان کافی بـرای خـروج متصرفین از سـاختمان، محافظـت از سـازه اصلی (عناصـر باربر در سـاختمان) و دیوارهـای جانبـی هـر بخـش (بـا حداقل زمـان مقاومـت در برابر حریـق) الزامی میباشـد.
  • نصب لوازم و اثاثیه : هر یک از ســاختارهای دیوار خشــک دارای مقاومت مکانیکی ویژه خود میباشند. برای انتخاب ســاختار، باید به بارهای طره‌ای که قرار است بر روی دیوار نصب شود، توجه نمود. برای نصب برخی بارها، اعضای پشتیبان باید در مرحله طراحی ساختار در نظر گرفته شوند.
5/5 - (4 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید